32014dec

Zelfverwijzers op de Spoed Eisende hulp SEH

Omdat men in de Nederland zonder verwijzing naar de Spoedeisende Hulp (SEH) kan gaan, zit de wachtkamer vol met patienten die eigenlijk door de huisarts gezien hadden kunen worden.

Met ingang van 1 januari 2015 volgt hierin een belangrijke wijziging voor u als patient.

De SEH mag de zogenaamde zelfverwijzer niet meer in behandeling nemen. Bovendien vergoedt de zorgverzekeraar de kosten gemaakt op SEH niet zonder tussenkomst van een huisarts.
Heeft u klachten die niet kunnen wachten?  Meldt u zich eerst bij de eigen huisarts of de huisartsenpost.

Tijdens kantooruren; meldt u zich tijdens kantooruren bij u eigen huisarts. de eigen huisarts heeft voor zeer dringende situaties een spoednummer.
Mocht de eigen huisarts het medisch noodzakelijk vinden u te verwijzen naar de SEH dan krijgt u hiervoor een verwijzing van u eigen huisarts.

Buiten Kantooruren; voor klachten die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag van uw eigen huisarts, raadpleegt u de huisartsenpost. voor de regio Westelijke Mijnstreek kunt u belllen met 046-4009925